Правила & Услови

Ве молиме внимателно да ги прочитате правилата и условите, пред користење на Веб страницата.

  1. Општи правила и услови за користење

За да се користи Веб страницата, купувачот мора да има пристап до Интернет, директно или преку друг уред кој има пристап до Интернет. Нашата страна не превзема никаква одговорност за нарушувањата или техничките проблеми (предизвикани од електронските апарати на корисникот) кои ја попречуваат употребата на Веб страницата.

  1. Заштита на Личните податоци

Според Законот за заштита на личните податоци, Купувачот го задржува правото да пристапи до сопствените Лични податоци, како и да изврши корекција и промена на податоците кои ги приложил и кои станале сопственост на www.icg.mk со самото користење на Веб страницата. ИНТЕР КОНЕКШН ГРУП ДООЕЛ изјавува дека Личните податоци кои Купувачите ги приложиле НЕМА да бидат давани на трети лица за рекламирање или промотивни цели.

  1. Одговорности на Купувачот при регистрирање на www.icg.mk

Кога се користи Веб страница, Купувачот е обврзан да обезбеди точни, прецизни и целосни лични информации кога ќе го пополнува формуларот за регистрација. Во случај кога Купувачот ќе приложи лажни, неточни или некомплетни податоци, www.icg.mk го задржува правото да го одбие неговиот пристап до дел или до сите услуги во иднина.

Затвори Кошничка
Затвори Желби
Неодамна прегледани Затвори
Затвори

Затвори
Навигација
Категории